O Firmie

Margostal Sp. z o.o. Jest firmą z 33-letnim doświadczeniem. Od początków istnienia Spółki głównym przedmiotem jej działalności była produkcja konstrukcji spawanych. Przez ponad trzydzieści lat zdobywaliśmy doświadczenie realizując różnorodne projekty. Nieustannie inwestowaliśmy w rozwój naszych pracowników i rozbudowę parku maszynowego, spełniając coraz to bardziej wymagające oczekiwania naszych Klientów. Projektujemy i wytwarzamy produkty nowoczesne, zgodne z oczekiwaniami klienta, innowacyjne, wykonane z najlepszych materiałów, zgodne z europejskimi normami, spełniające wymagania spawalnicze.

Zasłużeni dla firmy

Adam Rewoliński
Założyciel i właściciel

W latach 1987 – 2005…

Dionizja Piechowiak
Księgowa i kadrowa

W latach 1978 – 2005 księgowa oraz kadrowa w firmie Margostal. Uczestniczyła w życiu firmy od początku jej powstania. W latach 90 kiedy przepisy księgowe i kadrowe nie były sprecyzowane na bieżąco śledziła zmieniające się przepisy prawne dzienniki ustaw oraz gazety prawne by porwanie wykonywać powiężone jej zadanie. Wszystkie księgi podatkowe notatki, zeszyty są wypełnione z pismem kaligrafią.

Teresa Piechowiak
Tłumacz

W latach 1987 – 2005 tłumacz polsko-niemiecki podczas: nawiązywania współpracy z zagranicznymi firmami, kupnem maszyn, tłumaczeniem pism, pisaniem ofert i bieżącą współpracą. Biegle tłumacząca zawiłe kwestie techniczne, księgowe oraz rachunkowe jaki i wspaniale prowadząca zwykłą konwersacje.

Marian Kado
Doradztwo
W latach 1987 – 2005 doradztwo i wsparcie techniczne. W latach 2005 – 2011 doradztwo techniczne, kontrola i sprawdzanie, sugerowanie rozwiązań, pomoc w pracy nad nowymi projektami.
Stanisław Janowski
Operator wózka, Murarz

Pracownik z wieloletnim stażem pracy w Margostal Rewolińscy Spółka Jawna. W latach 1996 – 2007 zajmował się budową hal Firmy Margostal. Wybudował wszystkie budynki znajdujące się w starej części zakładu. Działał też na bieżąco przystosowując place i budynki do aktualnych potrzeb firmy. Uczestniczył też w załadunkach i rozładunkach towaru. Pomagał utrzymać ład i porządek w magazynach oraz na placach przeładunkowych.

Zaczynaliśmy od współpracy z następującymi Firmami:

Misja

Obecnie jesteśmy zakładem produkcyjnym, wykonującym konstrukcje stalowe specjalnego przeznaczenia o wysokich wymaganiach jakościowych. Liczne uprawnienia i certyfikaty oraz profesjonalna kadra techniczna pozwalają nam wykonywać zaawansowane technicznie konstrukcje, w tym wielkogabarytowe, przy zachowaniu surowych norm jakościowych.

Spółka MARGOSTAL to firma świadcząca usługi dla różnych gałęzi przemysłu począwszy od branży papierniczej, chemicznej, petrochemicznej po przemysł maszynowy.

Historia rozwoju

Adam Rewoliński otwiera mały zakład ślusarki, w którym zajmuje się obróbka skrawaniem

Rozszerzanie działalności o nowe usługi i produkty związane nie tylko z obróbką skrawaniem (produkcja typowych jak i nietypowych produktów np. łańcuchy do myjki butelek, sworznie dla górnictwa, ucha żeliwne z tulejami z brązu, korpusy maszyn, płyty żeliwne)

Okres nawiązywania licznych współpracy z firmami krajowymi oraz zagranicznymi.

Firma otrzymuje nazwę Margostal

Rozszerzenie działalności poprzez nawiązanie współpracy z przemysłem papierniczym – zaprojektowanych zostaje szereg urządzeń do odzysku ciepła (np. wysokowydajne osłony maszyn papierniczych, systemy rekuperacji ciepła, wymienniki rurowe, systemy ewakuacji oparów, dysze nadmuchowe)

Wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9000.

Otrzymanie uprawnień do kontroli złączy spawanych VT1/ VT2.

Przekształcenie PPUH Wyrobów Motelowych Margostal w Margostal Rewolińscy Spółka Jawna gdzie właścicielami zostają Mirosława Dudek, Paweł Rewoliński oraz Jakub Rewoliński.

Zakup urządzenia do cięcia plazmowego (Projekt „Wdrożenie technologii cięcia plazmą wąskostrumieniową konstrukcji stalowych” Priorytet I: „Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działanie 1.2 – Wsparcie Rozwoju MŚP)

Budowa nowej hali produkcyjnej o powierzchni 2000 m2

Zakup maszyny do gięcia rur i profili BLM ELECT 63 (Projekt „Zakup innowacyjnej zautomatyzowanej linii do cięcia i wiercenia kształtowników stalowych” Priorytet I: „Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP)

Zakup maszyn do cięcia i gięcia blach wraz z oprogramowaniem 3D (Projekt „Wprowadzenie nowoczesnych procesów produkcyjnych poprzez zakup innowacyjnych maszyn do wykrawania i gięcia blach” Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5. – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Obecnie współpracujemy