+OSŁONA SUSZĄCA WIELOCYLINDROWEJ MASZYNY PAPIERNICZEJ WRAZ Z SYSTEMEM REKUPERACJI POWIETRZA.

Przykladowa reliealizacja wraz z opiesm technologii.
Zespół elementów ruchomych zlokalizowany będzie w ścianach wzdłużnych osłony po stronie obsługi na poziomie 0, będzie posiadał zabezpieczenia na dolnej krawędzi każdego elementu ruchomego w postaci listwy kontaktowej powodującej zatrzymanie w każdej pozycji po napotkaniu przeszkody; zastosowane przekładnie są samohamowne; liny podnoszące i opuszczające posiadać będą odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa. Automatyki nie oferujemy w dostawach i montażu.
użyte płyty i sposób ich montażu na stropie osłony pozwolą obciążyć go statycznie do 250 kg/m2
Każda z osłon podzielona jest na analogiczne zespoły konstrukcyjne i funkcjonalne.
Wyróżnić należy:
a) Konstrukcja nośna wykonana jest ze stali profilowanej odpowiednio zabezpieczonymi. Całość konstrukcji jest demontowana dzięki połączeniom śrubowym umieszczonym w stropie oraz na konstrukcji opartej na maszynie papierniczej
b) Ocieplanie osłony (termika) – użyte zostaną płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym lub wełną mineralną do wyboru dla klienta o grubości na strop g=100mm, na ściany boczne g=80mm, posiadające współczynnik przewodzenia ciepła ?obl = 0,022W/mK, powierzchnie wykonane z płyt warstwowych są estetyczne ponieważ można je myć okresowo wymuszonym strumieniem roztworu myjącego.
c) Międzystropie – służy do równomiernego i skutecznego odciągu oparów powstających przy suszeniu, wyloty z międzystropia połączone są kanałami wyciągowymi do wież rekuperacji, przy ustalonej produkcji, szczeliny odciągowe nie wymagają regulacji.
d) Elementy ruchome – umożliwiają obsłudze bezpieczny dostęp do maszyny papierniczej w celu wykonania czynności obsługowych. Po zakończeniu tych czynności elementy ruchome powinny być zamknięte w celu hermetyzacji procesu suszenia, elementy te posiadają w górnej części szyby zespolone nie roszące. W przypadku zrywu wstęgi sygnał z fotokomórki podnosi wszystkie elementy na wysokość h=2,2m. Szczegóły związane z tym zespołem omówimy na spotkaniu roboczym.
e) Drzwi wahadłowe umożliwiają dostęp od strony napędów do wnętrza osłony bez kolizji z wałami napędowymi, drzwi te posiadają specjalne zawiasy umożliwiające otwarcie ich na zewnątrz osłony, po ustaniu ingerencji człowieka przyjmują połażenie zamkniętych, w górnej ich części zabudowana będzie szyba analogicznie jak przy elementach ruchomych.