Robimy to Solidnie

Konstrukcje stalowe i nie tylko, z zachowaniem najwyższych norm

Pomysł

Rozwiązanie ideowe pomysłu klienta wg przedstawionych przez niego założeń bazowych.

Projekt

Przełożenie przedstawionego rozwiązania dla klienta na formę graficzną i przekazanie do akceptacji.

Realizacja

Przełożenie rozwiązania z wykonanej dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez klienta na pełno wartościowy wyrób gotowy.

Konstrukcje Stalowe

Opis…

Gospodarka Odpadami

Opis…

Nasze Certyfikaty

Absolwentka Politechniki Poznańskiej. Od 2005 r. Właściciel Firmy Margostal Rewolińscy spółka jawna. Wcześcniej zatrudniona w Firmie Margostal Rewolińscy Spółka Jawna.
Mirosława Dudek
Właściciel
Absolwent Politechniki Poznańskiej. Od 2005 r. Właściciel Firmy Margostal Rewolińscy Spółka Jawna.
Jakub Rewoliński
Właściciel
Absolwent Politechniki Poznańskiej. Od 2005 r. Właściciel Firmy Margostal Rewolińscy Spółka Jawna. Zdobyte doświadczenie zawodowe jako Technik Obróbki skrawaniem.
Paweł Rewoliński
Właściciel